27/06/12

Angelo Vermeulen bouwt ruimteschip in Bergkerk Deventer

Deventer kan een bijzonder kunstproject aan haar lijst toevoegen. Onder de inspirerende leiding van kunstenaar Angelo Vermeulen gaat de komende maanden een groep mensen aan de slag met het bouwen van een conceptueel ruimteschip. Het wordt een kunstwerk waarin feit en fictie worden verenigd tot een gezamenlijk statement over de toekomst van de wereld. Zowel de traditie als de nabije toekomst van de ruimtevaart en sciencefiction zijn hierbij inspiratiebronnen. Op 4 juli 2012 start het project met een brainstormworkshop bij ingenieursbureau Witteveen+Bos.


Angelo Vermeulen is kunstenaar, fotograaf en wetenschapper (gepromoveerd in de biologie). Hij heeft diverse grote kunstprojecten gerealiseerd, veelal open en experimentele installaties waarin onder meer algen, ecosystemen en hybride structuren centraal staan. Hij werkt op de snijvlakken van kunst, wetenschap en technologie en voegt daar een sociaal en communicatief aspect aan toe door co-creatie centraal te stellen in zijn kunstwerken. Voor diverse kunstprojecten heeft hij over de hele wereld samengewerkt met lokale bewoners, waarbij hun gebruiken en materialen zoveel mogelijk werden geïntegreerd in het kunstwerk. Daarnaast werkt Vermeulen bij de TU Delft aan een nieuw proefschrift rond ruimtevaart en participatieve systemen en is hij betrokken bij diverse projecten van de Europese (ESA) en Amerikaanse (NASA) ruimtevaartorganisaties.

Dat de Belgische kunstenaar in Deventer terecht kwam voor de ontwikkeling van zijn ruimteschip is niet toevallig. Angelo Vermeulen zal later dit jaar de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2012 in ontvangst nemen. In aanloop naar de expositie behorende bij deze oeuvreprijs wordt dit gezamenlijke kunstproject opgestart.

Vermeulen: 'Het kunstwerk gaat in eerste instantie om het creëren van een 'beeld', een sculpturaal object, dat refereert naar een mogelijk ruimteschip, een soort betreedbare architectuur. Daarnaast worden functionele modules ontwikkeld rond vier cruciale topics: energie, water, voedsel en zuurstof. Deze worden 'ingeplugd' in het ruimteschip en transformeren de sculptuur tot een bewoonbare habitat. De bedoeling is dat het basisidee van een zelf ontworpen ruimteschip met een zeer diverse groep mensen gestalte krijgt. Denk aan ingenieurs, adviseurs, doe-het-zelvers, plantenliefhebbers, kunstenaars, designers, studenten et cetera. Naast Witteveen+Bos doen zo mogelijk ook andere organisaties of specialisten mee. Juist de interactie tussen al deze diverse mensen bevordert het creatieve en innovatieve 'out of the box' denken en leidt tot nieuwe ideeën en inzichten. Dat zorgt voor verdieping van het artistieke onderzoek op het gebied van de genoemde topics. En wie weet wat het naast inspiratie, beleving en plezier nog meer oplevert'.

Zowel het proces van de totstandkoming van het kunstwerk als de expositie in de Bergkerk past uitstekend bij het innovatieve en creatieve karakter van Deventer. Letterlijk en figuurlijk is er de ruimte om te experimenteren, te netwerken, vrij te denken en tot creatieve oplossingen te komen. Hein te Riele, voorzitter van de VVV in Deventer, is blij met het kunstinitiatief. Te Riele: 'Deventer is een bruisende stad vol culturele belevenissen. Dit project past daar naadloos bij. En een sciencefictionachtig project zal ook de jongeren aanspreken'.