7/01/13

Nieuwe jury voor de Kunst+Techniek-prijs

Voor de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek werkt Witteveen+Bos samen met een onafhankelijke jury bestaande uit personen met een zeer diverse, maar aan kunst en cultuur gelieerde achtergrond. Op die manier spelen we in op de diverse invalshoeken die een rol spelen bij de selectie van een winnaar. De voorzitter wordt aangesteld voor vijf jaar en juryleden zitten doorgaans drie tot vier jaar in de jury.

 

Selectieproces

De nieuwe jury start in januari met het selectieproces en werkt toe naar een gezamenlijke longlist van potentiële kandidaten die zij ieder volgen. Na onderling juryberaad resulteert de longlist in een shortlist van kandidaten waar de jury op atelierbezoek gaat. Daarna beslist de jury wie zij zal voordragen als winnaar.
 
Omstreeks april/mei doet de jury haar voordracht aan de directie van Witteveen+Bos. Zodra Witteveen+Bos de voordracht overneemt, starten alle voorbereidende werkzaamheden voor onder andere de inrichting van de expositie en de productie van het oeuvreboek over de winnaar. De winnaar wordt in september bekendgemaakt en de prijsuitreiking vindt plaats in november in de Bergkerk te Deventer.

Kijk voor meer achtergrondinformatie over de huidige juryleden en voorgaande juryleden op de jurypagina.