2002

De onafhankelijke jury bestaat uit een voorzitter en twee of drie juryleden. Bij de selectie van een winnaar spelen verschillende invalshoeken een rol. Daarom hebben de juryleden verschillende achtergronden en zijn zij in verschillende rollen actief binnen de kunst- en cultuursector. Zij zijn bijvoorbeeld zelf kunstenaar, kunstrecensent, curator of verbonden aan een toonaangevende culturele instelling. Maak hiernaast kennis met de jury van dit jaar.
Juryleden voorafgaande jaren
2002
Drs. Cornel Bierens is beeldend kunstenaar en schrijver. Hij publiceerde over beeldende kunst in onder meer NRC Handelsblad en Vrij Nederland. Bierens was van 2002 tot en met 2008 jurylid van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek.
Prof.dr. Petran Kockelkoren is hoogleraar Kunst en Technologie aan de Universiteit van Twente. Hij is als lector Kunst en Technologie verbonden aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem, Enschede en Zwolle. Van 2002 tot en met 2007 was Kockelkoren voorzitter van de jury van de Kunst+Techniek-prijs.
Sacha Bronwasser (1968) is kunsthistoricus. Zij schrijft en spreekt over beeldende kunst en artistieke film. Daarnaast is zij is co-directeur van Cinema Zuid, platform voor bewegend beeld. Sacha Bronwasser was van 2002-2004 als jurylid aan de eerste edities van de Witteveen+Bos prijs voor Kunst+Techniek verbonden.