2012

De onafhankelijke jury bestaat uit een voorzitter en twee of drie juryleden. Bij de selectie van een winnaar spelen verschillende invalshoeken een rol. Daarom hebben de juryleden verschillende achtergronden en zijn zij in verschillende rollen actief binnen de kunst- en cultuursector. Zij zijn bijvoorbeeld zelf kunstenaar, kunstrecensent, curator of verbonden aan een toonaangevende culturele instelling. Maak hiernaast kennis met de jury van dit jaar.
Juryleden voorafgaande jaren
2012
In 2012 nam Olof van Winden plaats in de jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek, in 2013 werd hij voorzitter van de jury. Hij is oprichter en directeur van het Haagse festival TodaysArt en was, tot de sluiting ervan eind 2012, directeur van het NIMk (Nederlands Instituut voor Mediakunst).
Job Koelewijn is beeldend kunstenaar, hij maakt voornamelijk conceptuele kunst. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut en won in 2006 de dr. A.H. Heinekenprijs. Koelewijn zat van 2010 tot en met 2012 in de jury.
Andrée Van de Kerckhove is zelfstandig onderzoeker, adviseur, curator en tentoonstellingsmaker. Daarnaast doceert zij aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem en is zij bestuurslid van het kunstenaarsinitiatief De Paraplufabriek in Nijmegen. Van 2008 tot en met 2012 was zij voorzitter van de jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek.
Bioloog en essayist Arjen Mulder publiceerde een aantal kunsttheoretische werken, is docent mediatheorie aan de Utrechtse MaHKU en medewerker van V2_. Hij was van 2009 tot en met 2012 lid van de jury.